Logo

Pozvánka na vzdelávaco-informačný cyklus

SAS – Združenie urbanistov a územných plánovačov Slovenska, Ing. Anna Dobrucká – ATELIER ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY a RRA Skalica Vás pozývajú na vzdelávaco-informačný cyklus venovaný téme „Územno-plánovacie nástroje od teórie k praxi.“ Seminár sa uskutoční 23. 06. 2011 o 9.00 hod. v kancelárii RRA Skalica, Koreszkova 1 (budova bývalej Sokolove).