Logo

Termíny uzávierok na rok 2011 z Nadácie SPP

Partnerské projekty

Správna rada Nadácie SPP hodnotí predložené projekty tri až štyri krát do roka, teda neposudzuje ich priebežne. Žiadosti o podporu je potrebné predkladať k dátumu uzávierky.

Najbližší dátum uzávierky partnerských projektov je 14. 06. 2011

Štipendijný program Hlavička

Termíny uzávierky: november 2011
Program Dedičstvo regiónov

Termín uzávierky: 30. 09. 2011

Program Opora

Termín uzávierky: 09. 09. 2011

Program O krok vpred

Termín uzávierky: 20. 10. 2011
Zamestnanecký program

Termín uzávierky: december 2011

Program Obnovme si svoj dom

Termín uzávierky nájdete na: http://www.culture.gov.sk/

Viac na www.nadaciaspp.sk

RRA Skalica