Logo

Pracovné stretnutie s predstaviteľmi TTSK

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj zorganizovala pracovné stretnutie s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 06. 2018 v Trnave.

Jeho cieľom bola diskusia o možnostiach spolupráce TTSK a MAS trnavského kraja na princípe LEADER. Za našu MAS sa na stretnutí zúčastnili predseda združenia Ing. Dušan Dubecký a manžérka združenia Ing. Dagmar Michaličková.