Logo

Školenie „ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020“

V dňoch 24 – 25. 09. 2018 sa uskutočnilo odborné podujatie – školenie pre zástupcov MAS k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020. Naškolení sa zúčastili aj zamestnankyne MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.