Logo

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR

,

Program bol schválený Uznesením vlády SR č. 744 dňa 27. 10. 2010. Hlavným cieľom Programu je praktické etablovanie tretieho stupňa vodného plánovania na území obcí (lokálne vodné plánovanie) a uplatnenie integrovaného manažmentu vodných zdrojov (IMVZ) v praxi prostredníctvom zostavovania plánov IMVZ obce.
Program má systémovo riešiť
otázku protipovodňovej prevencie, ochrany pred povodňami a udržateľnej sanitácie v rámci celých povodí a sídiel na ich území v súčinnosti s rozhodujúcimi partnermi, vlastníkmi pôdy a odbornou verejnosťou.  S realizáciou uvedeného Programu PRK IMP by sa malo začať už vo februári 2011.
Pre realizáciu Programu vláda vyčleňuje i určité finančné prostriedky pre rok 2011. Pre zaradenie obcí do realizácie programu je potrebné získať určité údaje o obciach. Na získanie údajov o obciach slúži dotazník, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať poštou na adresu: Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry, Dolnohorská 102,  949 01 Nitra, prípadne e-mailom na adresu:adobrucka@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
Obec má možnosť vybrať si koordinátora. Ich zoznam je uvedený na internetovej stránke ZMOS. Koordinátorom pre Záhorie je pán Ing. Ivan Šteffek z MsÚ v Senici, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy. Môžete dotazníky zaslať i jemu a v budúcnosti s ním spolupracovať.

RRA Skalica