Logo

Autobusové zastávky Brodské

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry – dopravné prepojenie a dostupnosť sídel (ŠC 5.1.2. IROP)

Názov projektu:
Autobusové zastávky Brodské
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Brodské
Miesto realizácie projektu:
Brodské
Rok realizácie projektu:
2021
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je jednak zlepšenie stavu verejnej dopravnej infraštruktúry v obci Brodské, ako aj zvýšenie bezpečnosti verejných dopravných služieb. Projekt taktiež prispieva k zlepšeniu dopravného prepojenia a dostupnosti medzi obcou a mestami v území MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z., ako aj k estetickému zveľadeniu. Vytvára infraštruktúrne podmienky pre kvalitnejšie poskytovanie dopravných služieb pre obyvateľov. V neposlednom rade zlepšuje kvalitu života vo vidieckom prostredí horného Záhoria.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je 8 vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk.
Celkový rozpočet:
35 018,00 €
Dotácia:
29 588,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: