Logo

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Gbely

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry – dopravné prepojenie a dostupnosť sídel (ŠC 5.1.2. IROP)

Názov projektu:
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Gbely
Realizátor projektu/uživateľ:
Mesto Gbely
Miesto realizácie projektu:
Gbely
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v území MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z. Projekt taktiež prispieva k zníženiu environmentálneho dopadu v podobe emisií vďaka poskytnutiu možnosti dochádzať na vlakovú stanicu na bicykli a nie autom.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je vybudovaný uzamykateľný prístrešok pre bicykle s kapacitou minimálne 30 bicyklov, ktorý poskytuje bezpečný priestor pre odkladanie bicyklov v areáli železničnej stanice.
Celkový rozpočet:
49 200,00 €
Dotácia:
37 000,00 €
Zdroj:
Galéria po realizácii: