Logo

Dom smútku II

v

Priorita 2 Služby v obciach a trávenie voľného času

2.2.1 Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (7.4. PRV)

Názov projektu:
Dom smútku II
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Popudinské Močidľany
Miesto realizácie projektu:
Popudinské Močidľany
Rok realizácie projektu:
2020
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie poskytovania miestnych základných služieb v obci Popudinské Močidľany výstavbou nového domu smútku v časti obce Močidľany v blízkosti miestneho cintorína. Projekt prispieva k miestnemu rozvoju a atraktivite územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je nový dom smútku.
Celkový rozpočet:
29 548,00 €
Dotácia:
26 594,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: