Logo

Stavebné úpravy objektu domu smútku

v

Priorita 2 Služby v obciach a trávenie voľného času

2.2.1 Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (7.4. PRV)

Názov projektu:
Stavebné úpravy objektu domu smútku, Chropov
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Chropov
Miesto realizácie projektu:
Chropov
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je revitalizovanie objektu domu smútku za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce Chropov.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je zrekonštruovaný dom smútku.
Celkový rozpočet:
40 304,00 €
Dotácia:
26 594,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: