Logo

6. ročník súťaže Dedina roka 2011

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska vyhlasujú
6. Ročník súťaže Dedina roka 2011.

Súťaže sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny, v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Súťaž sa nesie v duchu motta európskej súťaže, ktoré je pre aktuálny ročník znie: Budúcnosti na stope. Týmto mottom chce súťaž zviditeľniť také obce a vidiecke komunity v Európe, ktoré na aktuálne výzvy súčasnosti reagujú vizionárskymi, inovatívnymi a kreatívnymi projektmi.

Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo 29.6.2011 na Dňoch vidieka v NR SR.

Uzávierka prihlášok je 31. 07. 2011.