Logo

Partnerstvo pre Horné záhorie vydalo sprievodcu regiónom Horného Záhoria

nadacia_spp_logo

Za finančnej podpory SPP z programu „Dedičstvo regiónov“ vydalo občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie brožúru s názvom: Horné Záhorie sprievodca regiónom. Sprievodca prispieva k popularizácii a podpore zviditeľnenia mikroregiónu. Mapuje hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, tradičné prejavy a zručnosti miestneho obyvateľstva, významné osobnosti a a tradičné podujatia mikroregiónu, ponúka ucelené tipy na výlety po zaujímavých miestach v regióne.   Brožúra bola zostavená na princípe partnerstva a spolupráce a prezentuje Partnerstvo pre Horné Záhorie spoločne a rovnocenne ako celistvé územie svojej pôsobnosti (všetky obce okresu Skalica, okrem mesta Skalica, a obec Smolinské). Spoločne spravíme viac!

RRA Skalica, Bc. Erika Okániková