Logo

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ: Opatrenie 19.4 PRV SR

Dňa 01. 06. 2018 rozhodnutím PPA SR bol Partnerstvu pre Horné Záhorie schválený nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 19-Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie sumu v objeme 37 500,00 € na celé programové obdobie 2014-2020.