Logo

Skalická vinárska cesta – cezhraničné podujatie jej otvorenia

Dňa 19. 10. 2013 sa uskutočnilo spoločné podujatie partnerov k otvoreniu vinárskej tematickej trasy pod názvom Skalická vinárska cesta. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia organizátora Partnerstva pre Horné Záhorie o.z., zástupcovia z Mikroregiónu Hodonínsko, zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Strážnicko, zástupca Nadace Partnerství a nadšenci cyklistiky.

Podujatie bolo zorganizované ako tematická cyklojazda prezentujúca chotáre miest a obcí, cez ktoré Skalická vinárska cesta prechádza. Počas spoločného podujatia s účasťou moravských kolegov sme navštívili Kopčany s prehliadkou novootvorených múzeí v žrebčíne, obecné vlastivedné múzeum a hospodárske múzeum so zameraním na chov koní, ďalšou zástavkou podujatia bol Holíč, v ktorom sme mali možnosť uvidieť zahájenie podujatia Hubertova jazda, navštívili sme mestské múzeum a vínoteku na zámku. Ďalšími cieľmi spoločného podujatia boli obec Trnovec a priblíženie jeho histórie, vinárske chotáre obcí Prietržka a Vrádište, kde sme mali možnosť nahliadnuť do vinárskej búdy. V jednotlivých obciach nás privítali starostovia obcí, ktorí nám v krátkosti porozprávali o histórii, aktivitách obcí a o vinohradníckom a vinárskom živote v obciach. Poslednou zastávkou na našom spoločnom podujatí boli vinohrady v chotári mesta Skalica, kde prebiehalo podujatie Deň otvorených búd. Zavítali sme do jednej z otvorených búd, kde nám domáci vinár aj so svojou rodinou prezentoval pestovanie viniča a výrobu vína v podmienkach skalických búd. Počas celého podujatia účastníci mali možnosť zoznámiť sa s jednotlivými odrodami vín, ktoré sa v Skalickom vinohradníckom rajóne dorábajú a ktorými sa môžu vinári na Skalickej vinárskej ceste popýšiť.

Myšlienka vytvorenia Skalickej vinárskej cesty vznikla na pôde Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. v spolupráci s Nadace Partnerství, kedy sme s úspešným produktom cestovného ruchu Moravské vinářske stezky chceli prepojiť aj naše územie Skalického vinohradníckeho rajónu. Vytvorili sme okružnú trasu po chotároch obcí Kopčany, Holíč, Tvrnovec, Prietržka, Vrádište, Skalica, ktorá ponúka nielen vinársku tematiku ale aj ďalšie kultúrne a prírodné zaujímavosti pre turistov.

Skalická vinárska cesta plynule nadväzuje na Mikroregión Hodonínsko, ktorým prechádza Moravská vinárska stezka Podluží a na územie Miestnej akčnej skupiny Strážnicko, ktorej územím prechádza Strážnická vinárska stezka.

Celé úsilie vytvorenia samostatného okruhu vinárskej cesty s nadviazaním na sieť Moravských vinárskych steziek vyústili do realizácie projektu pod názvom: Skalická vinárska cesta – prepájame vinohradnícke regióny, ktorého garantom je Nadace Partnersví a partnermi projektu: Mikroregión Hodnínsko, MAS Strážnicko a Mesto Skalica. Projekt je realizovaný z OP cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, Fond mikroprojektov. V rámci projektu sme zrealizovali osadenie odpočinkových miest s informačnými plochami po celej trase Skalickej vinárskej cesty. Pre prilákanie turistov zo susedných regiónov boli osadené odpočinkové miesta v blízkosti hraníc medzi Holíčom a Hodonínom, medzi Skalickou a Sudoměřicami. Na týchto odpočinkových miestach informujeme jednak o Skalickej vinárskej ceste ale tiež o moravských vinárskych cestách Podluží a Strážnickej. Ďalšie odpočinkové miesta s informačnými tabuľami boli osadené v Kopčanoch, Holíči, Trnovici, Prietržke, Vrádišti a Skalici. Ďalej bolo zrealizované spoločné podujatie otvorenia vinárskej cesty ako turistického produktu a budú vydané informačno-propagačné materiály.

Touto aktivitou sme územie Skalického vinohradníckeho rajónu zaradili do systému turistických vinárskych oblastí na pomedzí rieky Moravy.

Za pomoc a prezentácie počas spoločného cyklistického podujatia ďakujeme všetkým zúčastneným.

DSC_0351_1

Organizačný tím Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.


Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektu s názvom Skalická vinárska cesta – prepájame vinohradnícke regióny, ktorý je finančne podporený z  OP Cezhraničná spolupráca SR/ČR – Fond mikroprojektov SK/FMP/09/26

logo_eu_1
logo_eu_2