Logo

Región horného Záhoria bude mať ďalšiu atrakciu v oblasti cestovného ruchu

V  najvyššie položenej obci regiónu v Uníne bude stáť dominanta – vyhliadková veža „LIPKY“.

V rámci 9. kola Fondu mikroprojektov bol žiadateľovi obci Unín schválený projekt s názvom „Od Majáku po Lipky“. Cezhraničným partnerom projektu je obec Zaječí.

Obec Zaječí bola oslovená k partnerstvu a spolupráci z niekoľkých dôvodov, ktorými sú si tieto obce blízke a podobné. Dôvody boli nasledovné:

  • blízkosť obcí
  • vybudované rozhľadne tak priamo v katastri obce Zaječí, ako aj v jej bezprostrednej blízkosti
  • drevená rozhľadňa Maják, ktorú vybudovali z dotačných titulov za spolufinancovania a spolupráce 3 moravských obcí – Zaječí, Přítluky a Rakvice v prekrásnom prostredí miestnych viníc, spoločné historické väzby z čias monarchie F.Š Lotrinského kedy obe obce patrili do jednej monarchie v rámci dvoch moravsko-slovenských panstiev,
  • výhodné prírodné podmienky na dopestovanie ovocia vhodného na výrobu regionálneho produktu – Unín/slivovica, víno, Zaječí/víno,
  • existujúce prepojenie týchto 2 TOP cieľov cyklistickými trasami,
  • možnosť využitia vodnej prepravy – kompy po rieke Morava na trase v mieste Gbely-Adamovské jazerá (SKK) – Tvrdonice (CZK), ktorá trasu zatraktívni a skráti. Táto plavba funguje od roku 2012 a bola realizovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s obcou Tvrdonice s názvom „Rieka Morava nás nerozdeľuje, ale spája“.

Samotná obec Unín má niekoľko špecifík, ktorými sa odlišuje od ostatných obcí okresu Skalica: je obcou ležiacou v najvyššej nadmorskej výške (269 m.n.m), ako jediná obec vlastní a prevádzkuje obecnú pálenicu už od roku 1943, v katastri obce leží starobylé hradisko „Zámčisko“ s nálezmi z doby bronzovej a veľkomoravskej. Pod tým istým názvom sa v katastri nachádza vrch, ktorý meria 434 m a je najvyšším bodom Unínskej pahorkatiny. Neďaleko sa nachádza pútne miesto Hoštecká studienka, kde je postavená drevená zvonička, murovaná kaplička so sochou Panny Márie, a výborná pitná voda. Zámčisko a Hoštecká studienka majú potenciál významného TOP turistického cieľa regiónu horné Záhorie.

Ako som už spomínala vyššie, obec Unín patrila v 18. storočí do holíčskeho panstva F. Š. Lotrinského a Márie Terézie. Z prvej turistickej mapy z roku 1839 autora Karla Jausa sa dozvedáme, že na plánovanom mieste stál v tomto období vyhliadkový pavilón Ferdinanda a Márie Anny- AUSSICHT ( na panskej lúke Prowist v katastri obce Unín pri Hradnom vrchu). Menovaný kráľ Ferdinand videl kopec nad Unínom priamo z Viedne. Podľa kroniky vieme, že v roku 1818 bol na tomto mieste aj osobne. Presne v roku 1902 sa tu konali veľké vojenské manévre a bola vybudovaná drevená pozorovacia veža s výškou 60 m, z ktorej priebeh manévrov sledoval aj sám cisár František Jozef I.

Práve na tomto významnom mieste bude stáť do júna 2014 takmer 12 m vysoká vyhliadková veža „ LIPKY“ za finančnej podpory fondu ERDF, Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR a z finančných prostriedkov obce Unín.

DSC_0026_1
DSC_0006_1

Spoločne na rozhľadni Maják                                                                           

Ing. Erika Okániková