Logo

Sladká ňedzela na Záhorí – tlačová správa

V nedeľu dňa 09. 12. 2012 bolo v meste Gbely veľmi príjemne a navyše sladko. Uskutočnilo sa tu tradičné, regionálne podujatie s názvom „Sladká ňedzela na Záhorí“. V tomto roku organizačnú záštitu nad podujatím prevzalo Partnerstvo pre Horné Záhorie o..z., priestor podujatiu vytvorilo mesto Gbely. Ďalším spoluorganizátorom boli miestne organizácie Únie žien okresu Skalica pod záštitou Okresnej organizácie Únie žien Skalica, Regionálna rozvojová agentúra Skalica a Slovenský zväz včelárov MO Skalica. Finančne sa na podujatí podieľali: Nadácia SPP, ktorá podporila podujatie schválením projektu z Programu Dedičstvo regiónov, Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. a Mesto Gbely.

Na podujatí sa celkom zúčastnilo 17 tímov z miestnych organizácií Únie žien v okrese Skalica, zo základných organizácií Jednoty dôchodcov a z neformálnych záujmových skupín žien z Holíča a Lopašova. Prezentovaných a na predaj bolo 65 druhov zákuskov, celkom 3 447 kusov. Podujatie navštívilo celkom 380 platiacich návštevníkov.

V ankete Záhorácky zákusok 2012 zvíťazila, zo 17 vzoriek, vzorka č. 8 jogurtové rezy od ZO Únie žien Holíč, 2 .miesto získal zákusok č. 17. jahodový rez od ZO Únie žien Gbely a na 3.mieste skončil zákusok č. 7 šodó chlebíčky od ZO JD Petrova Ves. Hodnotiaca komisia v ankete bola medzinárodná a multisektorálna v zastúpení p. Vítek Hrdoušek mikroregión Strážnicko, p. Š. Šimkovič mikroregión Šaštínsko a p. L. Valúch regionálny podnikateľ.

Veľkému úspechu sa tešili tvorivé dielničky, kde sa pracovalo s odpadovým papierom, zdobili sa perníčky a muffinky rôznymi modernými technikami, odlievali sa rôzne postavičky z vosku, degustovali sa čaje z regionálnych bylín. Podujatie spestrilo vystúpenie maličkých detí z DFS Lopašov a miestny spevácky súbor Senior.

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. ďakuje všetkým ľuďom, ktorí sa na podujatí podieľali dobrovoľníckou prácou, poskytli kvalitné služby a výrobky, čím prispeli k príjemnému nedeľnému podujatiu, ktoré malo regionálny charakter, podporilo miestne zdroje, regionálnu ekonomiku a bolo realizované na báze partnerstva a spolupráce.

Ing. Erika Okániková, RRA Skalica

DSC_0450_1
DSC_0434_1

Projekt „Sladká ňedzela na Záhorí“ finančne podporila   nadacia-spp