Logo

Spoločná poľnohospodárska politika od roku 2013 do 2020

Dávame Vám do pozornosti dokumtent, ktorý prezentuje Spoločnú poľnohospodársku politiku smerom k roku 2020 (riešenie výziev súvisiacich s potravinami, prírodnými zdrojmi a územiami).

Spločná poľnohospodárska politika od roku 2013 do roku 2020.

RRA Skalica