Logo

Návšteva zástupcov MAS Strážnicko v Skalici

Dňa 14. 12. 2010 navštívili Skalicu členovia MAS Strážnicko. Ich cieľom bol krátky seminár o fungovaní a aktivitách dvoch organizácií regionálneho významu pôsobiacich na území okresu Skalica a severného Záhoria – RRA Skalica a Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
Za obe organizácie sa návšteve venovali Dagmar Michaličková a Erika Okániková. Nechýbal podpredseda o.z. Partnerstvo pre Horné Záhorie Milan Hollý.

Súčasťou semináru bola exkurzia technickej pamiatky Mlyna bratov Pilárikových a následne exkurzia do rekonštruovaného objektu vinohradníckej búdy u sv. Urbana. Členov zaujímali možnosti spolupráce s uvedenými organizáciami, ktorých pridanou hodnotou je regionálne pokrytie a regionálny dopad. Zaujímali sa o finančné nástroje, z ktorých boli obidva objekty rekonštruované. Zaujímavé bolo spojenie návštevy práve týchto dvoch objektov kde jeden (Mlyn bratov Pilárikových) bol kúpený a rekonštruovaný z lokálnych zdrojov miestnej úrovne, druhý objekt (vinohradnícka búda) bola z polovice rekonštruovaná z európskych finančných zdrojov (fond EAFRD) a z polovice zo súkromných zdrojov majiteľa objektu.


MAS Strážnicko implementujú v území svoju vlastnú integrovanú stratégiu rozvoja, pomocou nástroja LEADER ( finančný zdroj EAFRD) realizujú a manažujú v regióne vlastné projekty, ktoré sú v súlade s ich stratégiou a napomáhajú tak plošnému rozvoju vidieka/regiónu Strážnicko.

RRA Skalica