Logo

Udelenie štatútu MAS

Dňa 13. 11. 2017 bol zverejnený zoznam schválených a neschválených miestnych akčných skupín. Z celkového počtu 121 podaných žiadostí bolo schválených 87 MAS a neschválených 34 verejno-súkromných partnerstiev. MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie oznamuje, že získala štatút MAS a základnú alokáciu vo výške 1 485 000,00 €.

zoskupene_loga_publicita