Logo

Mimoriadne Valné zhromaždenie PpHZ

,

Dňa 20. 12. 2017 o 15.00 hod. sa na OcU v uskutoční Mimoriadne valné zhromaždenie členov o. z. Partnerstvo pre Horné Záhorie s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Informácia o pridelení štatútu MAS
  • Uskutočnené kroky k získaniu štatútu MAS (2015-2017)
  • Implementácia SCLLD Tvoríme spoločne tvár nášho územia – čo nás čaká v roku 2018
  • Kancelária MAS
  • Projekty spolupráce MAS
  • Diskusia
  • Záver

Účasť všetkých členov o. z. Partnerstvo pre Horné Záhorie je potrebná.