Logo

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

,

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v súlade s usmernením Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13. 10. 2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

RRA Skalica