Logo

Oznámenie o usmernení Ministerstva, pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, 13. 10. 2010

Prostredníctvom tohto usmernenie bude obciam podporeným z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 uhrádzaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej 14 % sadzby DPH. Aplikácia ustanovení usmernenia, t.j. výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu DPH, ako aj spôsob a termíny ich predkladania budú v zmysle usmernenia zverejňované na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie (pdf, 32.55 Kb, 49x)
Príloha k usmerneniu (xls, 43.5 Kb, 41x
Príloha k usmerneniu (pdf,

Informáciu prirpavila RRA Skalica