Logo

Výzva PROGRAM OBNOVY DEDINY

,

PROGRAM OBNOVY DEDINY 2013

Jeden z mála štátnych zdrojov určených pre obce, ktoré nemajú štatút mesta je aktuálny v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí.

Predmetom podpory pre tento rok sú:

1. Ochrana zložiek životného prostredia – environmentálna infraštruktúra

2. Ochrana a tvorba krajiny

3. Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón

4. Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia

Max. výška dotácie pre obce je 5 000 €


Termín uzávierky je 31. 10. 2012

RRA Skalica