Logo

Výtvarná súťaž

Občianske združenie Rodina a spoločnosť so sídlom v Skalici vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže „Rodina bez cigariet“

Dôsledkom nízkej informovanosti o možných následkoch užívania návykových látok v spoločnosti je znižovanie veku prvého kontaktu detí s drogami. Prevencia nie je na dostatočnej úrovni a závisí od aktivity každej rodiny a školy. Občianske združenie Rodina a spoločnosť sa rozhodlo vyjsť v ústrety školským zariadeniam v Skalickom okrese v oblasti protidrogovej problematiky a vyhlásila školskú a celoslovenskú internetovú výtvarnú súťaž v rámci projektu: „Rodina bez cigariet“. Úlohou detí je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam. Súťaž bude ukončená vernisážou s vyhlásením víťazov a odovzdávaním hodnotných cien.

Bližšie informácie nájdete na www.rodinabezcigariet.sk alebo na http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu.

Mediálny partner: www.rexik.sk

plagat na stiahnutie .pdf

RRA Skalica