Logo

Zaujímavé demografické ukazovatele štruktúry obyvateľstva Partnerstva pre Horné Záhorie

Zvýšený záujem spoločnosti o problematiku populačného vývoja a rôznorodosť pohľadov na priebeh, príčiny a následky jednotlivých demografických procesov ukazujú na potrebu analyzovať vývoj obyvateľstva a porovnávať ho s inými krajinami, regiónmi…

Tu sú niektoré zo základných demografických ukazovateľov, ktoré analyzujú obyvateľstvo nášho mikroregiónu a porovnávajú ho s národnými ukazovateľmi.