Logo

LEADER na Slovensku

V rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007-2013 bolo vybraných  v 2. kolách celkom 29 Miestnych akčných skupín (MAS) pracujúcich na princípe LEADER. Tieto MAS budú do roku 2013 realizovať a napĺňať svoje integrované stratégie.

V rámci zrealizovanej 2. výzvy, v ktorej sa o podporu hlásilo aj Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.,  bolo predložených 47 projektov vo výške požiadaviek na verejné zdroje 111,0 mil. €. Podporených bolo 14 MAS.

Zoznam MAS z 1. kola výzvy (spolu podporených 15 MAS)
LEADER_na_1
Zoznam MAS z 2. kola výzvy (spolu podporených 14 MAS)
LEADER_na_Slovensku_Strana_2
Plošné rozmiestnenie schválených MAS na Slovensku
v Programovom období 2007-2013
LEADER_na_Slovensku_Strana_3
V Českej republike sa celkom nachádza 160 MAS – regiónov pracujúcich na princípe LEADER na celom území republiky.
Plošné rozmiestnenie MAS v Českej republike demonštruje nasledujúca mapa:
LEADER_na_Slovensku_Strana_4 Informáciu pripravila RRA Skalica