Logo

Aktualizácia č. 4 Usmernenia PPA č. 8/2017

,

Žiadateľom z neverejného sektora oznamujeme, že od 08. 04. 2022 je v platnosti aktualizácia č. 4 Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb finacovaných z PRV SR 2014-2020.