Logo

Výzva pre podnikateľov pre činnosti spojené s vidieckym CR, agroturistikou a službami

,

Oprávnené sú len podnikateľské projekty.