Logo

Holíčske záhhrady 2012

V dňoch 5.-7. 10. sa v Holíči v Zámockej vinárni uskutoční výstava ovocia, zeleniny a včelárstva „Holíčske záhrady 2012“. Organizátorom výstavy sú ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči a Kátove, prizvanými účastníkmi sú ZO Slovenského zväzu včelárov v Skalici a ZO Únie žien Slovenska v Holíči. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 05. 10. 2012 o 18.00 hod. Súčasťou výstavy bude vyhodnotenie najkrajších druhov ovocia, ochutnávka medov a medoviny, výstava domácich zaváranín, výšiviek a keramiky, ako aj expozícia včelárskych pomôcok a včelích produktov. Záhradkárska výstava a sprievodná kvetinová výzdoba budú aranžované študentmi SOŠ v Holíči.

  • V sobotu 06. 10. 2012 bude výstava otvorená od 8.00 do 18.00 hod.,
  • V nedeľu 07. 10. 2012 od 10.00 do 18.00 hod.

Vstupné je dobrovoľné.

Program

RRA Skalica