Hlavná stránka >> Aktuálne výzvy
Prvá výzva MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Prvá výzva, ktorá bude napĺňať stratégiu SCLLD MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie bude z opatrenia 1.1 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov (7.2. opatrenie PRV 2014-2020)

oprávnení prijímatelia: obce, združenia obcí s právnou subjektivitou

predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: máj 2018

 

Je potrebné sledovať webové stránky