Hlavná stránka >> Výzvy SCLLD
Výzvy SCLLD

VÝZVA č. 2/2023 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2022

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre zabezpečenie efektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu ŽoNFP z PRV 2014-2022, týka sa len opatrenia 7.5.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov,

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov,

Príloha č. 2 - Životopis

 

 

VÝZVA č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu na výber OH pre zabezepčenie kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu ŽoNFP z PRV 2014 -2020.

Komplenté znenie výzvy na odborných hodnotieľov nájdete tu:

Editovateľné prílohy výzvy:

Príloha č. 1  Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

Príloha č. 2 Životopis

 

ikonka Výzvy IROP ikonkaVýzvy PRV