Hlavná stránka >> Výzvy SCLLD
Výzvy SCLLD
MAS Partnerstvo pe Horné Záhorie o.z. vyhlásilo 2 výzvy na opatrenia 7.2 a 7.4 v rámci implementácie stratégie CLLD:" Tvoríme tvár nášho územia" . Viac informácii - výzva a povinné prílohy sa nachádzajú v menu Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV
 

 

výzva odborní hodnotitelia

 

ikonka Výzvy IROP ikonkaVýzvy PRV