Hlavná stránka >> Výzvy SCLLD
Výzvy SCLLD

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre zabezepčenie kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu žoNFP z PRV 2014 -2020. Komplenté znenie výzvy na odborných hodnotiteľov nájdete tu:

 
MAS Partnerstvo pe Horné Záhorie o.z. vyhlásilo 2 výzvy na opatrenia 7.2 a 7.4 v rámci implementácie stratégie CLLD:" Tvoríme tvár nášho územia" . Viac informácii - výzva a povinné prílohy sa nachádzajú v menu Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV
 

 

VÝZVA č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vyhlasuje výzvu na výber odobrných hodnotiteľov pre zabezepčenie kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu žoNFP z PRV 2014 -2019.

Komplenté znenie výzvy na odborných hodnotieľov nájdete tu:

Editovateľné prílohy výzvy:

Príloha č. 1  Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

Príloha č. 2 Životopis

 

ikonka Výzvy IROP ikonkaVýzvy PRV