Hlavná stránka
Predĺženie uzávierky výziev 4.2 a 7.4 (neziskový sektor)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom, že ešte predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia 4.2  a 7.4 ( pre neziskový sektor). Obidve opatrenie sa predlžujú do: 29.10.2020. Znenie výziev a zoznam príloh nájdete v sekci:

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/376