Logo

LÍDERKA 2010

Vidiecky parlament na Slovensku, pri príležitosti svetového dňa vidieckej ženy 15. októbra, vyhlasuje IX. ročník súťaže LÍDERKA 2010. Termín podania prihlášok je do 31. 08. 2010.

Súťažné kategórie:

Líderka AKTIVISTKA
– pôsobiaca v 3. sektore
(miestna organizácia, združenie)
LíderkA POLITIČKA
– pôsobiaca v politike
(starostka, členka miestneho zatupiteľstva
Líderka PODNIKATEĽKA
– podniká na vidieku
Líderka REMESELNÍČKA
– zachováva tradičné remeslo a učí novú generáciu

Prihláška – Líderka 2010

Motivačný list

Motivačný list – Wellness

Sponzorský list

Informáciu pripravila RRA Skalica