Logo

„Vinohradníci bez hraníc“

Vinohradnícky spolek Skalica realizuje projekt  s názvom „Vinohradníci bez hraníc“, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Fondu mikroprojektov. V rámci sprievodných aktivít harmonogramu projektu sa pripravuje sprievodné podujatie – výstava na tému „Tradičné remeslo-vinohradníctvo a vinárstvo“.

RRA Skalica