Logo

Odborná prednáška o problémoch územného rozvoja

Dňa 16. 12. 2010 sa konala v priestoroch kancelárie Regionálnej rozvojovej agentúry Skalica odborný seminár na tému Problémy územného rozvoja. Odborný seminár organizovala Regionálna rozvojová agentúra Skalica v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie. Prednášajúcim bola pani Ing. Anna Dobrucká, predsedníčka ZUUP.

RRA Skalica