Logo

Projekt: Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie úspešne zrealizovalo projekt s názvom „Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Výška dotácie: 32 547,00 €

Finančné zdroje poskytol: Trnavský samosprávny kraj, č. projektu: 20047/2019

Spolufinancovanie: 3 617,00 €

Spolufinancovanie poskytla: Obec Kopčany

Cieľom realizácie projektu „Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie“ bolo vytvorenie prvého vstupného bodu do územia MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. pre návštevníkov, v ktorom zážitkovým spôsobom budú sprostredkované informácie o území a prezentované územie, jeho kultúrne a prírodné hodnoty, tradície, charakter územia a pod.  prostredníctvom audiovizuálneho zážitku. Ďalej toto centrum bude slúžiť ako edukačné centrum MAS Partnerstva pre Horné Záhorie.

Prostredníctvom projektu sme vybudovali 5 m dlhú oblú premietaciu plochu, na ktorej je namapovaná projekcia z 2 Full HD projektov. Prostredníctvom projektorov a riadiacej techniky dokážeme vytvoriť vizuálny zážitok na oblej premietacej ploche o rozmeroch cca. 5 m x 1,8 m. Pre súčasné sprostredkovanie zvuku slúži osadená a riadená audiotechnika. Pre umocnenie zážitku z projekcie v rámci priestorov návštevníckeho centra bola dobudovaná riadená farebná LED osvetľovacia technika. Všetky zložky audiovizuálneho zážitku sú obsluhované zaškoleným personálom z jedného miesta, kde jednotlivé komponenty techniky sú funkčne poprepájané, aby sa dosiahol čo najlepší zážitok z prezentovanej informácie pre návštevníka centra. Pre správny chod programov a procesorom bolo programovaním vytvorené užívateľsky komfortné prostredie tak, aby bolo možné premietať – prezentovať rôznorodý obsah od pripraveného videomateriálu, cez obrázky, či powerpointové prezentácie, taktiež aj po napojení aj animácie z youtube. Pre docielenie správneho audio zážitku bola ozvučovacia technika zabudovaná do projekčnej steny a vytvorené opatrenia pre elimináciu echových efektov. Pre správny vizuálny zážitok boli prevedené aj zatemňovacie opatrenia.

Z ďalšieho  vybavenia návštevníckeho centra bol vyrobený sedací mobiliár ako multifunkčný komplet 25 ks sedacích boxov, ktoré je možné usporiadať podľa potreby užívania návštevníckeho centra.

Na premietanie prezentačného obsahu bol vytvorený 9 min prezentačný videofilm so sprievodným slovom, ktorý vytvára prezentačnú obsahovú náplň návštevníckeho centra a vytvára audiovizuálny zážitok.

Pre zabezpečenie publicity projektu bola v interiéri návštevníckeho centra osadená ďakovná tabuľka s informáciou o finančnej podpore z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. A taktiež v rámci záverečných titulov prezentačného videa/filmu bola spracovaná informácia o finančnej podpore z rozpočtu trnavského samosprávneho kraja.

Zrealizovaním projektu sa vytvorilo reprezentačné miesto pre jednoduchú a komplexnú prezentáciu celého územia miestnej akčnej skupiny Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. a do budúcnosti  sa plánuje rozšíriť propagačno-prezentačné prvky návštevníckeho centra napr. dotykovou veľkoplošnou obrazovkou s údajmi o jednotlivých obciach a mapovými prezentáciami, tak ako je to štandardné v návštevníckych miestach. Ďalej  sa do budúcnosti plánuje zriadenie aj galerijného priestoru v rámci návštevníckeho centra.