Logo

Projekt „Sdílejme zkušenosti“

,

Euroregión Pomoraví v partnerstve s našou MAS realizuje projekt v rámci Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce SR-ČR s názvom: Sdílejme zkušenosti-CZ/FMP/11b/10/140.

Cieľom projektu je výmena skúseností  verejnej správy z rôznych oblastí života v pohraničí. V rámci projektu bude realizovaných 10 okrúhlych diskusných stolov  (z toho 8 na českej strane a 2 na slovenskej strane) a dve exkurzie pre starostky a starostov z oboch záujmových regiónov.

Okrúhle stoly budú zamerané na témy ako ochrana životného prostredia, starostlivosť o krajinu a jej financovanie, odpadové hospodárstvo a cirkulárna ekonomika, podpora miestnych tradícií, folklóru a s tým spojená podpora cestovného ruchu, podpora miestnych aktivít v oblasti tradícií, múzejníctva a spoločnej histórie. Miestom konania okrúhlych stolov budú Hodonín, Ratíškovice, Strážnice, Malá Vrbka, Nová Lhota, Starý Poddvorov, Vacenovice, Domanín, Skalica a Kopčany.

Logá

Povinná publicita projektu

Bližšie informácie o projekte týchlo linkoch: