Logo

Výstava URBANIZMUS- výzvy a príležitosti

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Mesto Skalica vás pozývajú na vernisáž výstavy URBANIZMUS – výzvy a príležitosti, ktorá sa uskutoční dňa 12. 04. 2023 o 17.00 hod. na MsU Skalica. Vernisáž bude spojená s diskusiou na dané témy. Výstava potrvá do 21. 04. 2023, následne bude premiestnená do mesta Gbely.

V krátkosti o výstave:

Výstava prezentuje verejnosti súčasnú urbanisticko-architektonickú-krajinársku tvorbu a diela ocenené v rámci súťaže Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus, ktorú Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku organizuje bienálovitým spôsobom od roku 2009. Ďalší ročník súťaže bude v roku 2023. Víťazné diela boli prezentované na medzinárodnej súťaži ECTP-CEU v Bruseli.

Diela do súťaže prihlasujú mestá, obce, investori alebo aj autori. Cieľom výstavy je prezentovať inšpiratívne príklady kvalitného územného rozvoja a diela urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované a v súťaži ocenené.

Výstava je určená odbornej i laickej verejnosti a kladie si za cieľ podporiť záujem obyvateľov o územný rozvoj, urbanizmus, o územné plánovanie a tvorbu krajiny. Výstava by mohla byť inšpiratívna a aktuálna najmä v kontexte k budúcemu rozvoju našich miesta a obcí.

Svoju účasť prosím potvrďte na uvedenom linku: https://forms.gle/vBPM66y4BY74rvVS8

Plagát