Logo

Chodník Kátov-SO Chodník

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.1 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov (7.2. PRV)

Názov projektu:
Chodník Kátov-SO Chodník
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Kátov
Miesto realizácie projektu:
Kátov
Rok realizácie projektu:
2021
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je rekonštrukcia existujúceho chodníka, ktorá prinesie obyvateľom obce Kátov a okolitých obcí, ktorí využívajú verejné služby v obci Kátov a verejnú infraštruktúru obce, kvalitatívne zlepšenú a bezpečnú infraštruktúru.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je zrekonštruovaný a modernizovaný chodník v dĺžke 284 metrov.
Celkový rozpočet:
29 552,00 €
Dotácia:
21 366,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: