Logo

Rekonštrukcia miestnych chodníkov p. č. 467/11 k. ú. Mokrý Háj

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.1 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov (7.2. PRV)

Názov projektu:
Rekonštrukcia miestnych chodníkov p. č. 467/11 k. ú. Mokrý Háj
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Mokrý Háj
Miesto realizácie projektu:
Mokrý Háj
Rok realizácie projektu:
2021
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je rekonštrukcia chodníka, výsadba zelenej plochy a drevín, inštalácia prístrešku autobusovej zastávky a dvoch vitrín v obci Mokrý Háj.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je zrekonštruovaný a modernizovaný chodník v dĺžke 256,90 metrov a 6 vysadených stromov a kríkov, ako aj zrekonštruovaná a modernizovaná autobusová zastávka.
Celkový rozpočet:
29 549,00 €
Dotácia:
25 134,00 €
Zdroj:
Galéria po realizácii: