Logo

Revitalizácia chodníkov v obci Vrádište

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.1 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov (7.2. PRV)

Názov projektu:
Revitalizácia chodníkov v obci Vrádište
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Vrádište
Miesto realizácie projektu:
Vrádište
Rok realizácie projektu:
2022
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zveľadiť vzhľad a majetok obce Vrádište, ako aj zlepšiť dostupnosť infraštruktúry obce pre jej obyvateľov, čím obec prispeje aj k zveľadeniu a revitalizácii verejného priestranstva územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z. Cieľom je rekonštrukcia časti chodníkov, pričom staré chodníky budú odstránené a na ich mieste budú vybudované chodníky zo zámkovej dlažby, spolu s rekonštrukciou chodníkov budú na verejných priestranstvách pozdĺž chodníkov osadené prvky drobnej infraštruktúry v podobe lavičiek.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je zrekonštruovaný a modernizovaný chodník v dĺžke 159,31 metrov.
Celkový rozpočet:
40 583,00 €
Dotácia:
26 595,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: