Logo

Chodník vedľa cesty III/1136, zakrytie priekopy, Radimov

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.1 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov (7.2. PRV)

Názov projektu:
Chodník vedľa cesty III/1136, zakrytie priekopy, Radimov
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Radimov
Miesto realizácie projektu:
Radimov
Rok realizácie projektu:
2022
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je revitalizácia miestnej infraštruktúry obce Radimov s účelom zlepšenia verejnej infraštruktúry pre obyvateľov obce vybudovaním nového chodníka v úseku kde chýbala komunikácia pre peších v lokalite na konci obce Radimov. Chodník bude nadväzovať na už existujúci chodník, ktorý končí pri cintoríne. Takto sa vytvorí bezpečné prepojenie pre peších, ktorí využívajú miestne verejné služby. Vybudovaním chodníka sa taktiež výrazne zvýši bezpečnosť chodcov, zruší sa otvorená priekopa, ktorá sa nahradí PVC potrubím pod chodníkom a dažďové vody z cesty a chodníka budú odvádzané pomocou novoosadených uličných vpustov.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je novovybudovaný chodník v dĺžke 287,30 metrov.
Celkový rozpočet:
75 513,00 €
Dotácia:
26 844,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: