Logo

Chodníky v obci Prietržka, SO 03 – chodník

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.1 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov (7.2. PRV)

Názov projektu:
Chodníky v obci Prietržka, SO 03 – chodník
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Prietržka
Miesto realizácie projektu:
Prietržka
Rok realizácie projektu:
2020
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je rekonštrukcia chodníka v obci Prietržka. Projekt zároveň zvyšuje atraktívnosť územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je zrekonštruovaný a modernizovaný chodník v dĺžke 242,20 metrov.
Celkový rozpočet:
36 656,00 €
Dotácia:
26 292,00 €
Zdroj:
Galéria po realizácii: