Logo

Modernizácia technológie spracovania vína Vinpera

v

Priorita 3 Podpora podnikania

3.1 Investície do hmotného majetku – spracovatelia (4.2. PRV)

Názov projektu:
Modernizácia technológie spracovania vína Vinpera
Realizátor projektu/uživateľ:
Ing. Rastislav Ňukovič
Miesto realizácie projektu:
Radošovce
Rok realizácie projektu:
2021
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je modernizácia technológie spracovania vína vo Vinárstve Vinpera a stým súvisiace zvýšenie objemu výroby regionálneho vína, ako aj zvýšenie kvality finálneho produktu, konkurencieschopnosti voči zahraničným dodávateľom vín a zvýšenie zamestnanosti vytvorením 1 trvalého pracovného miesta, pivničného majstra.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je novovytvorené pracovné miesto a podniková predajňa, 5 nových regionálnych produktov uvedených na trh, 10 výrobkov zaradených do regionálnej značky a 5 nových technológií.
Celkový rozpočet:
99 201,00 €
Dotácia:
49 601,00 €
Zdroj:
Galéria po realizácii: