Logo

Chodník, zástavka a úprava priestranstva a parkové úpravy v centrálnej časti obce Smolinské – časť 1-1 a časť 1-2

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.1 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov (7.2. PRV)

Názov projektu:
Chodník, zástavka a úprava priestranstva a parkové úpravy v centrálnej časti obce Smolinské – časť 1-1 a časť 1-2
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Smolinské
Miesto realizácie projektu:
Smolinské
Rok realizácie projektu:
2021
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je rekonštrukcia chodníka v obci Smolinské a výsadba zelenej plochy. Prínosom projektu je zlepšenie infraštruktúry obce Smolinské.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je zrekonštruovaný a modernizovaný chodník v dĺžke 347,40 metrov.
Celkový rozpočet:
34 463,00 €
Dotácia:
26 592,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: