Logo

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SIPRON, s.r.o.

v

Priorita 3 Podpora podnikania

3.2 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev) (ŠC 5.1.1. IROP)

Názov projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SIPRON, s.r.o.
Realizátor projektu/uživateľ:
SIPRON, s.r.o.
Miesto realizácie projektu:
Popudinské Močidľany
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SIPRON, s. r. o. prostredníctvom stavebnotechnických úprav budov spojených s umiestnením obstaranej technológie a obstaraním hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je prístavba haly a obstaraný CNC stroj.
Celkový rozpočet:
198 874,00 €
Dotácia:
93 524,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: