Logo

IBV Oreské – SO-01 komunikácie a chodníky

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.1 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov (7.2. PRV)

Názov projektu:
IBV Oreské – SO-01 komunikácie a chodníky
Realizátor projektu/uživateľ:
Obec Oreské
Miesto realizácie projektu:
Oreské
Rok realizácie projektu:
2021
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zabezpečiť obyvateľom obce Oreské zlepšenú a bezpečnú infraštruktúru s funkčným využitím pre pešiu mobilitu obyvateľov a návštevníkov obce. Zároveň sa realizáciou projektu zlepší dostupnosť obecnej infraštruktúry a služieb pre seniorov, mamičky s kočíkmi a handicapovaných obyvateľov.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je novovybudovaný chodník v dĺžke 181 metrov.
Celkový rozpočet:
29 554,00 €
Dotácia:
26 598,00 €
Zdroj:
Galéria po realizácii: