Logo

Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mallého v Skalici s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestujúcich

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry – dopravné prepojenie a dostupnosť sídel (ŠC 5.1.2. IROP)

Názov projektu:
Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mallého v Skalici s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestujúcich
Realizátor projektu/uživateľ:
Mesto Skalica
Miesto realizácie projektu:
Skalica
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je modernizácia autobusovej zastávky pre medzimestské autobusové linky na ul. Mallého v Skalici pri Daňovom úrade.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je osadený nový moderný prístrešok autobusovej zastávky s osvetlením, lavičkou, s osvetlenou informačnou vitrínou, s USB pripojením na nabíjanie mobilov, osadenými smetnými nádobami na separovaný odpad a inštalovanými fotovoltickými panelmi na streche prístrešku.
Celkový rozpočet:
52 851,00 €
Dotácia:
44 517,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: