Logo

Modernizácia technického vybavenia DPS n.o. Gbely

v

Priorita 2 Služby v obciach a trávenie voľného času

2.2.1 Rozvoj základnej infraštruktúry – sociálne a komunitné služby (ŠC 5.1.2. IROP)

Názov projektu:
Modernizácia technického vybavenia DPS n.o. Gbely
Realizátor projektu/uživateľ:
Dom pokojnej staroby n.o., Gbely
Miesto realizácie projektu:
Gbely
Rok realizácie projektu:
2021
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je modernizácia priestorov smerujúca k úspore elektrickej energie a spotreby vody, ako aj zabezpečenie dostatočnej hygieny a kvality poskytovaných jedál.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu je obstaranie technického vybavenia práčovní a kuchyne, konkrétne dvoch kusov veľkokapacitných priemyselných práčok a sušičiek bielizne, elektrického varného kotla pre kuchyňu a chladiaceho boxu.
Celkový rozpočet:
28 803,00 €
Dotácia:
20 523,00 €
Zdroj:
Galéria po realizácii: