Logo

Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel budovaním bezpečnostných prvkov na ul. Kollárova Holíč

v

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

1.2 Rozvoj základnej infraštruktúry – dopravné prepojenie a dostupnosť sídel (ŠC 5.1.2. IROP)

Názov projektu:
Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel budovaním bezpečnostných prvkov na ul. Kollárova Holíč
Realizátor projektu/uživateľ:
Mesto Holíč
Miesto realizácie projektu:
Holíč
Rok realizácie projektu:
2023
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky prepojením chodníkov s bezpečným prekonaním miestnych komunikácií (ul. Kollárova a Ul. SNP) s prepojením na jestvujúce chodníky a zariadenie bezpečného priechodu pre chodcov.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu sú vybudované chodníky zo zámkovej dlažby, spolu s osvetleným priechodom pre chodcov.
Celkový rozpočet:
34 127,00 €
Dotácia:
32 302,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: