Logo

Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica

v

Priorita 2 Služby v obciach a trávenie voľného času

2.2.1 Rozvoj základnej infraštruktúry – sociálne a komunitné služby (ŠC 5.1.2. IROP)

Názov projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica
Realizátor projektu/uživateľ:
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
Miesto realizácie projektu:
Skalica
Rok realizácie projektu:
2022
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre poskytnutie verejných a komunitných služieb realizovanými rekonštrukčnými stavebnými prácami vedúcimi k modernizácii zariadenia poskytujúceho sociálne služby ľuďom bez domova v Útulku Cesta a v Nocľahárni.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu sú zrekonštruované vnútorné priestory v podobe obnovených stien, stropov a podláh, ako aj zrekonštruovaná strešná konštrukcia a fasáda.
Celkový rozpočet:
37 816,00 €
Dotácia:
35 851,00 €
Zdroj:
Galéria pred realizáciou:
Galéria po realizácii: